บริการรับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายประเภท 105


รับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เหลือจากการกระบวนผลิตราคาสูง
พร้อมดูแลคีย์ระบบ diw.go.th พร้อมเอกสารกอ.1
พร้อมระบบขนส่งที่ควบคุมด้วยระบบ E-fullyminifest

05.jpg