บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ก่อนการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ได้ใช้ชื่อค้าของเก่าตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี
มี 4 คน รถยนต์ 1 คัน ได้ดำเนินการรับซื้อ-ขาย วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี
และได้ขยายกิจการมาที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทางบริษัทฯจึงเริ่มเข้าจัดเก็บให้กับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ได้เข้าไปดำเนินการ คือ บริษัท
ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่งซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดและได้ขยายให้บริการเพิ่มในนิคมต่างๆ อย่างเช่น บริษัท โตไก
อีสทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นต้น


ปี 2548 บริทพัฒนารูปแบบบริษัท ได้เพิ่มมาตรฐาน และการองรับลูกที่เพิ่มขึ้น
โดยซื้อที่ดินใหม่เพื่อจดประกอบการในรูปแบบบริษัทสมบูรณ์ โดยใช้ นาม บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์
จำกัด สำนักงานอยู่เลขที่ 253 ม.2
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 มีพื้นที่ใช้สอย 31 ไร่ สามารถรองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
เพื่อตอบสนองในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
การจัดการที่เป็นรูปแบบเน้นความสะอาดและความรวดเร็วในการปฎิบัติงานทำให้บริษัทลูกค้าต่างๆได้ให้ความไว้วางใจใน
การทำงานมากขึ้น


ปี 2551 บริษัทได้เล็งเห็นถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้พัฒนา ระบบการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ซึ่งบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และได้ดำเนินการจัดทำระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมตล