บริการรับกำจัดทำลายเอกสารและผลิตภัณฑ์สินค้า

ทางบริษัทให้บริการรับทำลายเอกสารสำคัญ เช่นเอกสารบัญชี  ทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์โลโก้  ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาบดย่อย ให้กับทางลูกค้า

พร้อมเอกสารรับรองกระบวนการกำจัดและกระบวนทำลายที่ถูกต้อง