บริการกำจัดเศษภาชนะปนเปื้อน ประเภท 106

ทางบริษัทฯรับกำจัดและรับซื้อ ถังภาชนะปนเปื้อนประเภท พลาสติก และเศษโลหะ

โดยนำเข้าสู่กระบวนการล้างถังเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  โดยการคีย์ขออนุญาตผ่านระบบ diw.go.th  ควบคุมระบบ E-fully Minifest ตลอดการขนส่ง 24 ชั่วโมง