แผนแก้ไขปัญหา เหตุฉุกเฉิน
วิธีป้องกันและแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆ

1. กรณีที่เกิดอุบัติห้ามหนี กรณีที่เกิดการประมาทโดยตั้งใจหรือไม่
2. เมื่อเกิดอุบัติในระหว่างการขนส่ง ถ้ามีผู้บาดเจ็บพนักงานขับรถควรโทรแจ้งหน่วยกู้ภัย 1699
และสถานีตำรวจ 191 เพื่อแจ้งเกิดอุบัติเหตุการขนส่ง
3. ควรแจ้งประกันภัยของรถยนต์ เพื่อแจ้งเคลมประกันภัยในกรณีที่คนขับไม่ได้รับบาด
แต่เมื่อคนขับได้รับบาดเจ็บ ควรแจ้งบริษัทฯให้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
4. เอกสารของรถยนต์ และประกันภัย ควรมีติดรถยนต์ทุกครั้งที่เกิดกิจกรรมขนส่ง
5. รถบรรทุกของเรามีระบบสื่อสารประจำอยู่ทุกคัน
และมีการคลุมผ้าใบมิดชิดทุกๆคันเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้